Tarieven

Met gepaste trots zijn wij sedert 1 januari 2021 gefuseerd. Themis advocaten maakte al enige tijd deel uit van LexQuire Tax & Law en nu zijn wij samen één kantoor. Kijk voor meer informatie op LexQuire.nl


 

Tarieven Themis Advocaten

Tarieven Rechtsbijstand
Bij Themis advocaten kunt u met al uw juridische problemen terecht op betalende basis of op basis van een toevoeging.
Uiterlijk tijdens het eerste inleidende gesprek met de behandelend advocaat komen de kosten van rechtsbijstand aan de orde.
 
Betalend
De advocaten van Themis advocaten werken tegen een uurtarief, dat afhankelijk is van de ervaring van de advocaat en de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak.
Voor de verrichte werkzaamheden wordt maandelijks een declaratie gestuurd.

De declaratie is opgebouwd uit verschillende onderdelen: honorarium, verschotten (zoals deurwaarderskosten en reis-en verblijfskosten), kantoorkosten en BTW.
Overigens is het bij Themis advocaten ook mogelijk om voor bepaalde zaken een vast honorarium overeen te komen.
 
Toevoeging
Rechtsbijstand is er voor iedereen, ook voor mensen die een advocaat niet kunnen betalen. Voor hen is geregeld dat de overheid in dat geval een deel van de kosten betaalt. Dat heet “gesubsidieerde rechtsbijstand” en wordt aangevraagd door de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Er zijn een aantal voorwaarden om voor een “toevoeging” in aanmerking te komen. Uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden is bepalend (het peiljaar). Wie een te hoog inkomen heeft, heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u daar wel recht op heeft, dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze is lager naarmate u minder verdient en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Themis advocaten is gaarne bereid u nadere informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand te verstrekken. U kunt ook zelf bekijken of u daarvoor in aanmerking komt via www.rvr.org.