Bestuursrecht / omgevingsrecht

Bent u het niet eens met een besluit van de overheid? Is uw aanvraag voor een vergunning of subsidie niet gehonoreerd?
Heeft u onterecht een boete of aanslag gekregen?

 

Overheidsbesluiten

Iedereen heeft met de overheid te maken, of het nu de gemeente, provincie, het waterschap of een ander bestuursorgaan is.
De overheid neemt soms besluiten die van grote invloed kunnen zijn op uw zakelijke plannen en/of privé situatie.

Het kan gaan om beschikkingen inzake:
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen (bouw- en milieuvergunningen)
 • Algemene Plaatselijke Verorderingen (APV)
 • Drank- en horecavergunningen
 • Bouwrecht
 • Onteigening, nadeelcompensatie, planschade
 • Agrarisch recht
 • Milieurecht (o.a. het Activiteitenbesluit)
 • Handhaving (bestuurdwang en last onder dwangsom)
 • Het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen)
 • Sociale zekerheidsrecht (UWV)

 •  

  Tijdig advies essentieel

  In het bestuursrecht zijn termijnen heel kort. U heeft meestal maar zes (6!) weken om in beroep of bezwaar te gaan tegen het genomen besluit. Het is dus van het grootste om tijdig advies bij ons in te winnen. U krijgt namelijk al snel te maken met een groot aantal complexe regels en verschillende instanties. Het bestuursrecht/omgevingsrecht is een doolhof van regelgeving en voor een leek een juridische valkuil. Onze advocaten helpen u graag!
   

  Informatie of advies?

  Bij Themis Advocaten is mr. S.J.H.G.M. (Stan) Schils werkzaam met jarenlange ervaring op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.
  Samen met u kijkt hij naar de beste tactiek om tot een goede oplossing te komen.
  Bel ons direct voor informatie of advies op 043 – 350 61 00 (kantoor Maastricht) of klik hier voor het contactformulier.