Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief september 2017
november 22, 2017
Nieuwsbrief november 2017
november 22, 2017
Bekijk alles

Nieuwsbrief oktober 2017

Het concurrentiebeding in tijdelijke contracten


Sinds 1 juli 2015 is de hoofdregel dat alleen in vaste contracten een concurrentie- en/of relatiebeding mag worden opgenomen (7:653 BW). Voor tijdelijke contracten geldt dat uitsluitend wanneer daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen bestaan, een dergelijk beding aan de werknemer kan worden opgelegd. Die belangen moeten bestaan ten tijde van het aangaan van het beding maar ook op het moment dat de werkgever een beroep op het beding doet.

Meer lezen

 

(Gezamenlijk) ouderlijk gezag


Veel mensen zullen wel eens iets gehoord hebben over ‘ouderlijk gezag’. Feit is echter dat slechts een fractie van die mensen ook daadwerkelijk weet wat het betekent. In dit artikel leest u wat het ouderlijk gezag inhoudt, waarom het zo belangrijk is om dit te weten en wat de grote misverstanden hierover zijn.

Het ouderlijk gezag is het alomvattende recht van een ouder om zijn/haar kind op te voeden en te verzorgen, waarbij de ouder alle belangen van het kind behartigt. De ouder die het ouderlijk gezag heeft, is tevens de wettelijk vertegenwoordiger van een kind. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag, dan spreekt men van ‘gezamenlijk gezag’. Een praktisch voorbeeld: de ouder die het ouderlijk gezag over een kind heeft, mag bepalen naar welke basisschool een kind gaat of welke medicijnen een kind mag krijgen. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zullen ouders dit soort beslissingen dus steeds samen moeten nemen.

Meer lezen

 

Grondeigenaren beter beschermd bij onteigening door aanpassingen wetsvoorstel


Door aanpassingen aan een wetsvoorstel dat gaat over de onteigening van grond, is geregeld dat een rechter altijd kijkt of een onteigening volgens de regels verloopt. De Raad voor de rechtspraak is blij met de aanpassingen die zijn gedaan en ziet hierdoor geen zwaarwegende bezwaren meer tegen het voorstel, schrijft de Raad in een wetgevingsadvies (pdf, 381,1 KB). Eind vorig jaar uitte de Raad stevige kritiek omdat door het voorstel de rechtsbescherming van grondbezitters gevaar liep. Mede naar aanleiding van die kritiek heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel aangepast.

Meer lezen

 

Eerste Kamer verwerpt wet langere naturalisatietermijn


De termijn die buitenlanders moeten afwachten om Nederlander te kunnen worden, blijft vijf jaar. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel om de termijn te verlengen met een zeer kleine meerderheid verworpen. In de senaat stemden alleen VVD, CDA, PVV en SGP voor.

Mensen moeten vijf jaar in Nederland wonen voordat ze kunnen worden genaturaliseerd. Het kabinet wilde daar zeven jaar van maken. Het idee daarachter was dat mensen dan beter geïntegreerd zouden zijn op het moment dat ze Nederlander worden.

Meer lezen