Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief april 2018
april 15, 2018
Nieuwsbrief juni 2018
juni 15, 2018
Bekijk alles

Nieuwsbrief mei 2018

De gevolgen van de Europese privacy verordening (AVG) voor het MKB


De invoering van de AVG per 25 mei 2018 schept verplichtingen voor het MKB. Er worden immers bij het MKB uiteenlopende wijze persoonsgegevens verwerkt. De AVG eist dat uitsluitend persoonsgegevens mogen worden opgeslagen en verwerkt, indien daarvoor een gerechtvaardigd doel is. Ook dient onderscheid te worden gemaakt tussen bijzondere persoonsgegevens (ras, geloof, politieke voorkeur, vakbondslid, BSN nummer, strafblad) en algemene persoonsgegevens (NAW, emailadres, IP).

Meer lezen

 

Een nalatenschap aanvaarden (of niet)


Als erfgenaam heeft u de keuze om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Als u verwerpt, krijgt u niets. Aanvaarding kan zuiver of beneficiair. Let wel: u kunt maar één keer een keuze maken! Na zuivere aanvaarding kunt u niet meer verwerpen (en omgekeerd).

Meer lezen

 

Rechtspraak gereed voor de AVG


De Rechtspraak is klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Privacy van betrokkenen bij de rechtspraak is van groot belang. In een zaaksdossier staan vaak bijzondere en gevoelige persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede rechtspleging.

Meer lezen

 

Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald


Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Rechtspraak - Rechtspraak.nl. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald.

Meer lezen

 

Hoe voorkom je als zzp'er dat iedereen je adres en telefoonnummer googlet


De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de Kamer van Koophandel mogelijk de wet overtreedt door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister. De organisaties gaan daarover in gesprek, en dat kan goed nieuws zijn voor ondernemers. Die hebben nu maar weinig middelen om hun privacy te beschermen.

Meer lezen