Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juni 2018
juni 15, 2018
Nieuwsbrief augustus 2018
september 10, 2018
Bekijk alles

Nieuwsbrief juli 2018

Europese procedure voor geringe vorderingen


U wilt een schadevergoeding voor een geannuleerde vlucht, maar de luchtvaartmaatschappij zetelt in Spanje? Of u wacht op de terugbetaling van een niet-geleverde online-bestelling bij een Franse webshop? Wat kunt u doen als uw pogingen tot minnelijke oplossing tevergeefs zijn geweest?

Meer lezen

 

Verbetertraject bij disfunctioneren van de werknemer


Disfunctioneren betekent dat de werknemer in onvoldoende mate voldoet aan de gestelde functie-eisen en/of dat de werknemer op onjuiste wijze zijn taken vervult.

Meer lezen

 

Invalleerkrachten mogen binnenkort vaker invallen


Vanaf volgend schooljaar mogen invalkrachten vaker bijspringen. Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen invalkrachten vanaf komend schooljaar meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Nu zijn dergelijke invalkrachten, die soms maar één dag of enkele dagen komen, al snel door hun maximumaantal contracten heen.

Meer lezen

 

Geen landelijke invoering digitaal procederen


De Raad vindt het niet verantwoord digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging landelijk in te voeren. Dat zou namelijk betekenen dat er veel tijd, energie en geld moet worden gestoken in de invoering van programmatuur waarvan de kwaliteit omstreden is, en die ver afstaat van de te ontwikkelen nieuwe oplossing voor de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak.

Meer lezen