Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief januari 2019
januari 1, 2019
Bestuurdersaansprakelijkheid in corona-tijden
mei 6, 2020
Bekijk alles

Nieuwsbrief februari 2019

Check het Centrale Curatele- en Bewind Register (CCBR)!


Personen die niet in staat zijn om de eigen vermogensrechtelijke belangen naar behoren te behartigen kunnen door de kantonrechter onder beschermingsbewind worden geplaatst. Dit speciale regime van Boek 1 BW kan bij crediteuren die hun vorderingen willen innen voor verrassingen zorgen. Dat kan voorkomen worden door een check in een openbaar register.


Wie betaalt de uitvaartkosten?


Een uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 18-09-2018 illustreert het belang van goed en tijdig advies bij het afwikkelen van een nalatenschap.


Minimumloon 50 jaar


Circa 50 jaar geleden werd in ons land het wettelijk minimumloon geïntroduceerd. Het eerste minimumloon in februari 1969 bedroeg per maand 611,70 gulden (omgerekend 277,58 euro). Dat loon ligt nu op 1615,80 euro.


Wat betekent een nieuw pensioenstelsel voor de verschillende generaties?


Minister Koolmees heeft vandaag duidelijk gemaakt dat hij hoe dan ook door wil met het aanpassen van het pensioenstelsel. Zoals al in het regeerakkoord is afgesproken, is een van de belangrijkste wijzigingen die hij voorstelt om de doorsneesystematiek af te schaffen. Wat betekent dat? En hoe pakt het uit voor verschillende generaties?