Onze advocaten

Benieuwd naar wie wij zijn? Onze advocaten beschikken ieder over eigen specialisaties en ervaring.

Mr A.J.L.J. (Hans) Pfeil

Advocaat


Na zijn afstuderen aan de Universiteit Nijmegen in het Internationaal Privaatrecht, Vennootschapsrecht en Mededingingsrecht, is hij sinds 1977 werkzaam als advocaat, eerst in Breda en vanaf 1978 in Maastricht.

Naast zijn werk is hij bestuurslid van verschillende maatschappelijke organisaties en onder meer commissaris bij een medische kliniek. Zijn praktijk is internationaal georiënteerd (engels-, frans- en duitstalig). Aandachtsgebieden zijn naast de algemene praktijk vooral ondernemings- en mededingingsrecht en zaken, intellectueel eigendom en arbeidsrecht, maar ook erfrecht.
Bij mij is het nooit nee, ik zie altijd mogelijkheden.

Mr E.H.J. (Eef) van der Heijden

Advocaat


In 1981 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Privaatrecht Uitgebreid. Werkte tot 1987 als advocaat in Utrecht en is sindsdien werkzaam als advocaat in Maastricht.

Binnen het vakgebied is mr Eef van der Heijden gespecialiseerd in verkeers(straf)recht, verzekeringsrecht en zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheid en burenrecht. Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Letselschade-advocaten (LSA) en gespecialiseerd op het gebied van personenschade. Eef is lid van het bestuur van diverse stichtingen en ere-bestuurslid van een harmonie.

Ik ben een geboren onderhandelaar.

Mr A.F.T. (André) Grul

Advocaat


André Grul studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd in 1977. In november 1977 werd hij als advocaat beëdigd en heeft sindsdien gewerkt als advocaat in Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Breda en gedurende ruim 17 jaar op Curaçao, de voormalige Nederlandse Antillen.

Nadien trad hij als bestuurder in dienst bij de financiële dienstverlener Amicorp, te Amsterdam. Sinds eind 2010 is hij wederom als advocaat werkzaam te Maastricht. André is als generalist gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is troubleshooter bij uitstek en deinst er niet voor terug als bestuurder de reorganisatie van een onderneming actief te begeleiden. Daarnaast vergt het familierecht veel van zijn tijd. In de praktijk staat André cliënten bij in echtscheidingen en alle daaraan gerelateerde zaken, zoals alimentatie, de invulling van zorg voor de kinderen en vermogensrechtelijke afwikkeling. Verder adviseert en procedeert hij. Cliënten zeggen dat André oog heeft voor het op een creatieve en praktische wijze oplossen van problemen alsmede dat hij goed bereikbaar is en een luisterend oor biedt.
Kwaliteit is het uitsluiten van toeval.

Mr S.J.H.G.M. (Stan) Schils

Advocaat


Na het gymnasium in Sittard voltooid te hebben, heeft Stan Schils in 2007 de studie Nederlands recht afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Stan heeft de fijne kneepjes van het advocatenvak geleerd bij een middelgroot advocatenkantoor in Rosmalen alsmede een groot advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch.

Sedert 2013 staat Stan zijn (inter)nationale en (Eu)regionale clientèle bij vanuit Themis advocaten in Maastricht. Stan is gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden). Daarnaast voert hij sedert meerdere jaren een algemene (civiel- en strafrechtelijke) rechtspraktijk. De combinatie van kennis en ervaring in enerzijds publiekrechtelijke geschillen alsmede anderzijds privaatrechtelijke aangelegenheden, maakt dat Stan met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk gaat, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen. Hij treedt veelvuldig op als raadsman voor (onder andere) de hotel-, recreatie- en transportbranche. Naast zijn werkzaamheden bij kantoor is Stan voorzitter van een voetbal georiënteerde stichting in Sittard-Geleen alsmede al vele jaren lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen.

Voor een optimaal resultaat haal ik alles uit de kast.

Mw mr C.S.B.E. (Cleo) Reinders

Advocaat


Is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting Fiscaal Recht, profiel indirecte belastingen. De overstap naar de civiele rechtspraktijk heeft zij gemaakt nadat zij na haar afstuderen stage had gelopen in de advocatuur.

Per 1 oktober 2012 is Cleo Reinders in dienst getreden bij Themis advocaten. In 2013 is zij als advocaat beëdigd. Binnen kantoor is Cleo Reinders werkzaam in de algemene rechtspraktijk met speciale aandacht voor het arbeidsrecht. Zij voorziet in dat kader zowel werknemers als werkgevers van advies en staat hen ook bij in procedures. Daarnaast houdt zij zich met name bezig met de behandeling van consumentenrechtelijke, familierechtelijke en hippische kwesties.
Als ik bijt, laat ik niet meer los.

Mw mr dr H.D.S. (Hester) van der Kaaij

Advocaat


Hester van der Kaaij is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting Privaatrecht.

Na haar studie heeft zij lesgegeven aan de Universiteit Maastricht en is zij gepromoveerd op een onderzoek naar rechtshandelingen. Daarna heeft zij de overstap naar de advocatuur gemaakt. Hester is sinds 2016 bij Themis Advocaten werkzaam en is in datzelfde jaar beëdigd als advocaat. Binnen kantoor werkt zij in de algemene rechtspraktijk, aandachtsgebieden daarbinnen zijn letselschade, huurrecht en erfrecht.

Met kennis en kunde los ik elk conflict op.