Onze advocaten

Benieuwd naar wie wij zijn? Onze advocaten beschikken ieder over eigen specialisaties en ervaring.

Mr A.J.L.J. (Hans) Pfeil

Advocaat


Na zijn afstuderen aan de Universiteit Nijmegen in de richtingen Internationaal Privaatrecht, Internationaal Vennootschapsrecht en Europees Mededingingsrecht, is hij sinds 1977 werkzaam als advocaat.

Eerst in Breda en later in Maastricht. Heeft verschillende spraakmakende zaken met succes voltooid. Is naast zijn werk onder meer voorzitter van een medisch-specialistische stichting en lid van de Raad van Toezicht van de Beheersstichting Societeitsgebouw Maastricht. Aandachtsgebieden binnen het vakgebied zijn internationaal recht, arbeidsrecht, erfrecht, ondernemings- en mededingingsrecht en zaken die te maken hebben met intellectueel eigendom.
Bij mij is het nooit nee, ik zie altijd mogelijkheden.

Mr E.H.J. (Eef) van der Heijden

Advocaat


In 1981 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Privaatrecht Uitgebreid. Werkte tot 1987 als advocaat in Utrecht en is sindsdien werkzaam als advocaat in Maastricht.

Is lid van het bestuur van de Golfclub Maastricht en ere-bestuurslid van een harmonie. Binnen het vakgebied is mr Eef van der Heijden gespecialiseerd in verkeersrecht, verzekeringsrecht en zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheid, burenrecht en erfpachtrecht. Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Letselschade-advocaten (LSA) en gespecialiseerd op het gebied van personenschade.

Ik ben een geboren onderhandelaar.

Mr A.F.T. (André) Grul

Advocaat


André Grul studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd in 1977. In november 1977 werd hij als advocaat beëdigd en heeft sindsdien gewerkt als advocaat in Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Breda en gedurende ruim 17 jaar op Curacao, de voormalige Nederlandse Antillen.

Nadien trad hij als bestuurder in dienst bij de financiële dienstverlener Amicorp, te Amsterdam. SInds eind 2010 is hij wederom als advocaat werkzaam te Maastricht. André is als generalist gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is troubleshooter bij uitstek en deinst er niet voor terug als bestuurder de reorganisatie van een onderneming actief te begeleiden. Daarnaast vergt het familierecht, in het bijzonder de meer gecompliceerde echtscheiding, veel van zijn tijd.

Kwaliteit is het uitsluiten van toeval.

Mr S.J.H.G.M. (Stan) Schils

Advocaat


Stan Schils studeerde in 2007 af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na bijna 3 jaar als jurist gewerkt te hebben bij een semi-overheidsinstantie lonkte de overstap naar de advocatuur.

Hij heeft de fijne kneepjes van het advocatenvak geleerd bij een klein advocatenkantoor in Rosmalen en een groot advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch. Stan is gespecialiseerd in het adviseren en het procederen omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (bouw- en milieuvergunningen), ontheffingen, planschade, handhaving (dwangsom en bestuursdwang) alsmede vergunningen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zijn aandachtsgebieden zijn dan ook het omgevingsrecht (milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht) en het algemeen bestuursrecht, waartoe geschillen met diverse overheidsinstanties (CBR, UWV, DUO etc.) behoren. Voorts voert hij een algemene praktijk. Naast zijn werkzaamheden bij kantoor is Stan lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen.

Voor een optimaal resultaat haal ik alles uit de kast.

Mw mr C.S.B.E. (Cleo) Reinders

Advocaat


Is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting Fiscaal Recht, profiel indirecte belastingen.

De overstap naar de civiele rechtspraktijk heeft zij gemaakt nadat zij na haar afstuderen stage had gelopen in de advocatuur. Per 1 oktober 2012 is Cleo Reinders in dienst getreden bij Themis advocaten. In 2013 is zij ook beëdigd. Binnen kantoor is zij werkzaam in de algemene rechtspraktijk.

Als ik bijt, laat ik niet meer los.

Mw mr dr H.D.S. (Hester) van der Kaaij

Advocaat


Hester van der Kaaij is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting Privaatrecht.

Na haar studie heeft zij lesgegeven aan de Universiteit Maastricht en is zij gepromoveerd op een onderzoek naar rechtshandelingen. Daarna heeft zij de overstap naar de advocatuur gemaakt. Hester is sinds 2016 bij Themis Advocaten werkzaam en is in datzelfde jaar beëdigd als advocaat. Binnen kantoor werkt zij in de algemene rechtspraktijk, aandachtsgebieden daarbinnen zijn letselschade, huurrecht en erfrecht.

Met kennis en kunde los ik elk conflict op.